REScoop.Vlaanderen

minder dan 1 minuut gelezen

Als feitelijke verenig ondertekenen we het REScoop.Vlaanderen charter en sluiten we ons hiermee aan bij REScoop.Vlaanderen.

Vanaf nu gaan we naar de maandelijkse bijeenkomst van alle andere REScoops in Vlaanderen.

Een REScoop (Renewable Energy Sources cooperative) is een burgerinitiatief dat de omgevingsenergie (zon-wind-water-biomassa-aardwarmte) wil oogsten voor eigen gebruik, gebaseerd op het rechtstreeks participatiemodel en de internationale coöperatieve principes.

Als coöperant heb je een dubbele relatie met je REScoop, als aandeelhouder van de coöperatie en als gebruiker van de geproduceerde goederen en diensten.

REScoops zijn waardegedreven in plaats van winstgedreven, de gebruikersmeerwaarde primeert boven de aandeelhoudersmeerwaarde. Mede-eigenaarschap, democratische controle en dienstverlening aan de coöperanten staan daarbij centraal.

7 ica-principes REScoop.Vlaanderen principes REScoop.Vlaanderen

Labels:

Bijgewerkt: