Wat is een REScoop?

REScoop staat voor Renewable Energy Sources Cooperatives. REScoops willen een deel van de omgevingsenergie oogsten voor eigen gebruik, maar ze willen tevens energiediensten leveren. Wat ons verbindt, is ons geloof in de noodzaak van een overgang naar een koolstofarme samenleving en dus de noodzaak van een energiesysteem dat grotendeels steunt op hernieuwbare energie zonder iemand achter te laten.

Wat ons typeert, is de internationaal erkende definitie voor coöperatief ondernemen van de International Cooperative Alliance (ICA) met de zeven (ICA) principes.

De ICA definieert een coöperatie als volgt “Een coöperatie is een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch besturen.” Samengevat: Autonomie en eigenaarschap onder democratisch bestuur. Binnen de Internationale Coöperatieve Alliantie werden uit de definitie de zeven principes van coöperatief ondernemen geactualiseerd.

Burgercoöperaties voldoen aan de ICA-definitie & principes:

ICA-definitie & principes:
  • Vrijwillig en open lidmaatschap
  • Democratische controle door de leden
  • Economische participatie door de leden
  • Autonomie en onafhankelijkheid
  • Onderwijs, vorming en informatiestrekking
  • Samenwerking tussen coöperaties
  • Aandacht voor de gemeenschap

Infographic ICA principes

REScoop.Vlaanderen is de Vlaamse federatie voor burgercoöperaties voor hernieuwbare energie. De federatie werd opgericht in 2015 door de toen zes actieve burgercoöperaties in Vlaanderen - intussen zijn er al zeventien.